SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Löberöds IF
Fotboll

Löberöds IFs Historia
I slutet av 1800-talet kom järnvägen till Löberöd. Samhället fick med det en snabb utveckling. Industrier växte upp, bränneri, mejeri, torvindustri och ett flertal affärer etablerades. Många nya familjer flyttade till samhället och dessa hade också oftast många barn. Torget i Löberöd blev en samlingspunkt för ungdomarna. "Pågarna" hade fått kunskaper om en ny sport som kom från England - fotboll. Så smått började de spela på torgets gräsmatta. År 1906 bestämde de sig för att bilda en idrottsförening, Löberöds Idrottsförening. Det blev starten för den förening, LIF, som vi idag verkar i. 

Föreningens första ordförande blev en sedermera erkänd och välkänd konstnär, Herman Österlund. Medlemsavgiften bestämdes till 50 öre per år. 

En av medlemmarna, Harald Thulin, fick till uppgift att ordna målställningar som kunde användas vid bollspelet på torget. Sedan dess finns namnet Thulin på framträdande plats i föreningens historia. Brorsonen Hans Thulin förde traditionen vidare, spelade fotboll under 1940- och 1950-talen och var ordförande i föreningen under 1960- och 1970-talen. Hans son Anders spelade boll i föreningen på 1980-talet och var också kassör under en tid. Vi väntar nu på nästa generation. Hans Thulin är ännu hedersordförande i föreningen. 

Ett av problemen med att spela fotboll på torget var att det låg omgärdat av hus, hus med fönsterrutor. Det blev många rutor som fick bytas under åren. Bollen hamnade inte alltid som avsett. Mitt på torget fanns dessutom en pump. 

1920 bestämdes i föreningen att en ny idrottsplats skulle anläggas. Man sneglade på marken vid samhällets norra gräns, mark som ägdes av lantbrukaren Nils Andersson på Sassarps gård. Nils Andersson ställde upp och arrenderade ut två tunnland mark, samma mark som vår huvudplan ligger på idag. Ingen tänkte då på att marken låg i en annan församling vilket senare visade sig medföra komplikationer. Efter kommunregleringarna på 1970-talet hamnade huvudplanen i Höörs kommun medan samhället Löberöd till största delen ligger i Eslövs kommun. Då och då har detta medfört byråkratiskt krångel. 

1920 kom under lång tid att anges som föreningens födelseår. Ingen hade kontrollerat hos Riksidrottsförbundet. Först i mitten av 1990-talet, när man i gömmorna på en vind hittade gamla protokollspärmar, förstod man att rätt år var 1906. En kontroll hos Riksidrottsförbundet bekräftade uppgifterna i pärmarna och idag har vi stadfäst 1906 som officiellt startår för föreningen. 

Första fotbollsmatchen spelades 1906 mot IFK Hässleholm. Resultatet av den matchen har vi inte lyckats hitta i dokumenten, men vi vill givetvis anta att Löberöd vann. Under 1930- och 1940-talen spelade LIF i många olika seriesystem. På den tiden sammanställdes serierna ofta så att man kunde åka tåg till matcherna. Längs med järnvägen mellan Eslöv och Ystad fanns klubbar som Skarhult, Hurva, Askeröd, Bjärsjölagård, m fl. Kunde man inte åka tåg fick man cykla till matcherna. På 1950-talet började det bli vanligt med bilar. Det blev således lättare att förflytta sig och seriesystemen förändrades. 

I slutet av 1950-talet började planen och klubbhuset att bli slitna. Kommunen, som då var Löberöds kommun, bidrog så att planen kunde läggas om 1960. Ungdomarna plockade sten och räfsade, nytt bollfångarnät sattes upp. Klubbhuset var så dåligt att man fick gå utanför och duscha vid en gavel, då i kallt vatten som en av spelarna fick pumpa upp medan övriga duschade. Enkla brädor i väggarna och ingen isolering medförde att det blev ganska kallt tidig vår och sen höst. 

När Nils Henry Andersson 1961 blev ordförande fick föreningen ett uppsving och det året vann laget sin serie, division 6 Mellersta Skåne. Nils Henry började nu trycka på "kommungubbarna" i Löberöds kommun om ett nytt klubbhus. 1964 blev det resultat. Föreningen fick ett anslag som täckte material. Allt arbete fick medlemmarna utföra själv. 1965 byggdes det nya klubbhuset och tack vare många frivilliga arbetstimmar fick LIF därmed en av mellanskånes finaste klubblokaler. 

Föreningen hade nu också införlivat bordtennis i sin verksamhet och genom att på vintern plocka ner mellanväggarna i klubbhuset fick man plats att spela. 

1963 bildades ett damfotbollslag på initiativ av Britta Persson. På hösten detta år spelades i Löberöd en damfotbollslandskap mot Danmark och naturligtvis med nytt publikrekord. LIF:s damlag spelade som högst i division 2. F n finns inget damlag men väl ett antal flicklag. Vi har förhoppningar om att inom en snar framtid på nytt kunna hålla ett damlag. 

Britta Persson var gift med Gustav, en av "Bröderna Persson" som liksom "Bröderna Månsson" under många år var tongivande i LIF:s olika fotbollslag. Ibland fanns så många som fem "Månsson" på planen, Per, Knut, Sven, Hasse och Egon. Detta var under 1940- och 1950-talen. 

1970 fick Löberöd en idrottshall och också en utbyggd idrottsplats. Detta kom att betyda mycket för föreningen. I idrottshallen kunde man nu träna hela vintersäsongen och ungdomssektionen blomstrade upp under ledning av två entusiaster, Bo Månsson och Staffan Persson. Den nya fotbollsplanen hade först inget elljus men Löberöds kommun anslog på nytt pengar till material. Föreningens medlemmar utförde arbetet och till säsongsstart 1971 kunde vi stoltsera med en elbelyst plan. 

Redan 1968 hade varit ett betydelsefullt år. Då startade Löberöds Idrottsförenings Supporterklubb, vilken fortfarande verkar och har ett stort antal medlemmar. Ett annat beslut som togs 1968 var att börja samla in saker - "loppor" - till en marknad. Därmed fick föreningen 1969 sin första Loppmarknad med dans och tivoli. Sedan dess har vi hunnit passera 30 loppmarknader och föreningen har samlat in åtskilliga prylar i en alltmer utbredd omnejd. Idag finns en mycket omfat-tande och välfungerande organisation för loppmarknaden och det är svårt att jämföra den med de första årens. Nu är vi "proffs" och loppmarknaden är en av föreningens viktigaste inkomstkällor. 

Under slutet av 1980-talet, och under hela 1990-talet, fortsatte upprustningen av klubbhuset. Kiosk, nya omklädningsrum, kontor och som kronan på verket en läktare var några av investeringarna. 

Under denna tid verkade först Staffan Persson, sedan Anders Andersson, som ordförande. Under denna tid fick föreningen också en anställd kanslist, en befattning som Kjell-Arne Nilsson - en annan av klubbens tidigare storspelare - haft sedan dess. Förutom det administrativa arbetet, som blivit alltmer omfattande, sköter kansliet all tvätt och städning av lokalerna. Som synes har förutsättningarna kring fotbollsspelet ändrats mycket. Dock är fortfarande medlemmarnas arbetsinsatser en bärande del av föreningens förutsättning att verka. 

1993 kunde vi konstatera att föreningens verksamhet hade växt men att den var ganska "vildvuxen". Mycket arbete började hamna på för få händer. Någon fastställd målsättning eller strukturerad organisation motsvarande verksamhetens omfattning fanns inte. Styrelsen beslöt att arbeta fram såväl mål som en modern organisationsstruktur och med idéhjälp från nye tränaren Ole Jensen som, som spelare, sett "stora världen" skapades "Satsning -98", ett dokument som drog upp riktlinjerna för de närmsta fem åren. Styrelseansvaret delades upp på sektioner med långt gående ansvar för olika aktiviteter, t ex fotbollssektion, ungdomssektion, loppmarknadssektion, motionssektion, marknadsföringssektion, m fl. Därmed fick vi en bättre arbetsfördelning och kan nu konstatera att många aktivt deltar i föreningsarbetet. 

1994 byggdes i Löberöd en ny skola med nio årskurser. I samband med detta anlades en ny grusplan med elljus intill idrottshallen. Det innebar att vi nu slipper åka iväg till andra orter när vårens träningar och träningsmatcher sätter igång. I sammanhanget passade föreningen på att på en "överbliven" markbit, helt egenfinansierat, anlägga en s k sjumannaplan på gräs. Denna disponeras helt av ungdomssektionen som nu växt till att omfatta såväl fotbollsskola som 10 ungdomslag för pojkar och flickor. Därutöver finns nu juniorlag, reservlag och representationslaget. 

1997 blev ett nytt märkesår. Föreningen övertog då helt och hållet ansvaret för anläggningen och dess skötsel. Anläggningen omfattar nu en A-plan med läktare, en B-plan med belysning, en sjumannaplan och klubbhuset. Dessutom disponerar vi i omedelbar närhet en grusplan och en idrottshall. Skötselansvaret för dessa ligger kvar på kommunen eftersom även andra klubbar disponerar dem. Genom ett avtal med kommunen, som hunnit bli Eslövs kommun, får vi ett kommunalt anslag till driften. 

1999 blev det senaste märkesåret, ett s k historiskt år. Under flera år hade några av klubbens eldsjälar pratat om att bygga en läktare. Under vintern och våren såldes, under Kurt Holmbergs ledning, andelar, s k läktarplatser. I april hade tillräckligt med pengar kommit in och spaden sattes i jorden. Efter många arbetstimmar av föreningens medlemmar står där nu en fin läktare under tak för 200 personer, också som en symbol för den kraft och sammanhållning som alltmer präglar föreningen. I september kunde nuvarande ordförande Leif Lindgren, och Rolf Åkerman från Skånes fotbollsförbund gemensamt inviga läktaren. Samtidigt döptes idrottsanläggningen till Ölyckevallen, ett namn som röstats fram av föreningens medlemmar. 

Sedan 1996 utser vi varje år genom medlemsomröstning år "Årets LIF:are", en hedersutnämning till någon som på ett utmärkande sätt bidragit till föreningens utveckling. Första året utsågs "Löberöd Vild Once", en lokal musikgrupp "som var vilda en gång" men som under året skrivit ett antal låtar om Löberöd och LIF samt uppträtt och stöttat föreningen. Nästa år hedrades vår ordförande Leif Lindgren för att han med kraft och aldrig sinande energi lyckats samla medlemmarna så väl. Tredje året utsågs Lena Jönsson, ordförande i loppmarknadssektionen och utnämningen blev samtidigt en hyllning till alla i sektionen för deras arbetsinsats. 

När föreningen på sittårsmöte 1999 fastställde föreningens startår till 1906 innebar detta att LIF är mellanskånes äldsta idrottsförening. Det är en mycket livskraftig "gamling".
 
Våra sponsorer